מיכאל קליין

מינימל טכנו
חבר קיבוץ הגושרים
קוסמנאוט ראשי בליין החללית