זוהר בנאי

זוהר בנאי

זוהר מסיימת תקופה ארוכה בגליל כדי לרכוש מקצועיות בתחום היצירה, לפני זה היא תביא לבמה את הגולמיות והראשוניות באומץ האופייני לה